A termék a kosárba került

ÁSZF letöltése (pdf)

„Kérjük, hogy ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Web-boltunknak, figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.”

A Magyar Kosár webáruházban fellelhető bármilyen fotókat, szövegeket tilos lementeni, fotózni, vagy bármilyen más módon használatba venni a tulajdonos előzetes írásos beleegyezése nélkül! 

A Magyar Kosár webáruház termékeit tovább értékesíteni szigorúan tilos, a Magyar Kosár egyik vezető döntéshozójának írásbeli beleegyezése nélkül. Külön megállapodás keretein belül lehetőség van viszonteladói partneri kapcsolatról tárgyalni.

Számos partnerünk kizárólagossági szerződéssel kötődik hozzánk. Amennyiben szerződéses termékeiket máshol az oldalunkon kívül online felleljük akár belföldi, akár külföldi portálokon, és bizonyosságot nyer, hogy partnerünk nem egyezett bele írásos formában a termékei ottani online forgalmazásába - úgy haladéktalanul jogi eljárást kezdeményezünk a szabályt sértő oldal tulajdonosa/üzemeltetője ellen.

Kínálatunkba megtalálhatóak a tejtermékek. Ezen kategórián belül megtalálható élelmiszereket kizárólag házhozszállítással Pest megyében, vagy személyes átvétellel lehet egyenlőre megvásárolni, melyre a webáruház is figyelmeztet jól érzékelhető módon. Ez a szabályozás azért fontos, hogy betartsuk maradéktalanul az erre az ágazatra vonatkozó jogi kötelezettségeket.

Alkohol termékeket kizárólag magánszemélyeknek van lehetőségünk értékesíteni!

Az keletkezett viták rendezésére lehetőség van: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” (székhely: 1204 Budapest, Nefelejcs utca 6.., cégjegyzékszám: 01-09-990577), mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett és fenntartott www.magyarkosar.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatásainak (a továbbiakban „Web-bolt”) igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek értékesítésére) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

 

1. Definíciók

1.1. Megrendelés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t (és a megrendelés egyéb paramétereit), és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő pedig vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban „Díj”).
1.2. Megrendelő: olyan magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki saját nevében felhasználónév és jelszó megadása után bármely okból vagy célból regisztrál a Weboldal felületén; illetve aki a Web-bolt online rendszerén keresztül a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződét köt;
1.3. Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek értékesítése és leszállítása;

 

 

2. Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetőjének adatai:

Web-oldal üzemeltető: Az Igazi Hazai Kft.
Székhely: 1204 Budapest, Nefelejcs u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-990577
Adószám: 24102838-2-43
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-58246/2012.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Email elérhetőség: info@magyarkosar.hu
Telefonos elérhetőség: 06-70-548-88-00

 

 

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében teljes körűen szabályozza a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, jogutódját.
3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve automatikusan kötelezőnek fogadja el.
3.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon.
3.4. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben a felek elfogadják az email üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az email útján történő levelezés.
3.5. A Megrendelés (mint szerződés) nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Megrendelésről szóló email üzenetet a Szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és az Ön kérésére annak elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

 

 

4. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére az általa megrendelt termékeket szállítja le az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetőek meg vagy megrendelést követően átvehetők személyesen a XX. ker. Szent Erzsébet tér 1. szám alatt található címen. Mindkét esetben a termékek átvételekor fizetendő a díj (személyes átvétel esetén nincs szállítási díj).

Banki tranzakciók

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A CIB Bank a kártyával fizető vásárlók számára is többletszolgáltatásokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűbb és gyorsabb úton zajlik a tranzakció, illetve további kényelmi szolgáltatások teszik kényelmesebben nyomonkövethetőbbé az online végzett tranzakciókat:

 • A bankkártyával történő fizetés díjmentes a vásárló számára.
 • Egyszerűen és kényelmesen vásárolhat
 • Az adatok védve vannak a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, auditált biztonsági rendszerek által.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján a megrendelés befejezésekor.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait (tranzakció azonosító, engedélyszám)!
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá!
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót (pl. Chrome, Firefox)!
   

Elfogadott kártyák:

MasterCard

Maestro

Visa

Visa Electron

FIGYELEM! Nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet interneten fizetni. Kérjük, érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál!

A fizetés folyamata:

 1. A vásárló a kereskedő internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód kiválasztását követően átkerül a CIB Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A CIB Bank fizetőoldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a kereskedő sem szerez tudomást.
 2. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni.
 3. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által.
 4. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.


Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

E-számla:

Az ÁSZF elfogadásával vásárló elfogadja, hogy a www.magyarkosar.hu webáruházban történő vásárlásairól szolgáltató elektronikus számlákat állít ki, amiket vásárló a profilom menüpontban visszamenőlegesen is megtekinthet, kinyomtathat. Az elektronikus számla környezetvédő erejű, mivel a segítségével kevesebbet, vagy nem is nyomtatunk. Számláit a hatályos törvények szerint öt évig meg kell őriznie. Amennyiben vásárló mégis papír alapú számlát szeretne igényelni, azt kérjük jelezze az info@magyarkosar.hu email címen!

 

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

5.1. Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a Szolgáltatót az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban bármely harmadik személy követelése tekintetében.
5.3. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a folyamatos információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan email címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az email postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató emailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó email megérkezettnek minősül).

 

 

6. Adatvédelem

Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:
név: Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
cím: 1204 Budapest, Nefelejcs utca 6.
Cg.01-09-990577/8
Adószám: 24102838-2-43.
telefonszám: +36-70-548-8800
e-mail: info@magyarkosar.hu

Az webáruház használata során az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez).

„Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” a megrendelt áruk kézbesítéséhez a Magyar Lapterjesztő Zrt. Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32. Cégjegyzékszám: 01-10-043804, Adószám: 12372041-4-44. gazdasági társaságot veszi igénybe, a vele kötött tartós megbízási szerződés keretében. A megrendelés leadásakor a megrendelő egy partnerkódot kap, amellyel átveheti az általa előzetesen megjelölt Pick Pack Pont Árushelyen a megrendelt árut. Megrendelő köteles a megrendelés során kapott partnerkódot megőrizni azt illetéktelen harmadik személy részére nem adhatja ki, vagy ellenkező esetben viseli a kiadással kapcsolatos következményeket.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban is (profilján kívül) a info@magyarkosar.hu e-mail címen.

Adatkezelő által kezelt adatok:
Az adatkezelő a felhasználó(k) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselő nevét, telefonszámát, e-mail, IP cím, látogatás időtartama, kezeli.

Adatkezelő a felhasználó(k) jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személyes adatait kizárólag a felhasználó(k) hozzájárulásával kezeli. A felhasználó(k) kifejezett hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő adatlap kitöltése. Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.

Adatkezelő a felhasználó(k) személyes adatait kizárólag felhasználók beazonosítása és a megrendeléseik teljesítése célból kezeli.

Adatkezelő az adatlapján az adatfelvétel előtt tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban adatkezelő szerződéses kötelezettséget kizárólag abban az esetben tud vállalni, ha a felhasználó(k) jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt adatairól az adatkezelőt minden esetben az adatlap kitöltésével tájékoztatta.

Adatkezelő a felhasználó(k) adatait mindaddig tárolja, amíg a felhasználó(k) nem kéri(k) az adatai(k) törlését. Adatkezelő a felhasználó(k)nak az adatai(k) törlésére irányuló kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti.

Felhasználó(k) bármikor kérhetnek felvilágosítást a kezelt adatai(k)ról, bármikor kérheti(k) az adatai(k) módosítását, illetve törlését.
A felhasználó(k)nak a felvilágosításra, módosításra, illetve törlésre irányuló kérelmét az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében kell kérnie.
Adatkezelő kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak – így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja.
Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt adatok és titkok védelméhez szükségesek.
Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelő hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

Jelen szabályzat alkalmazásában:

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

 

7. Jogok és kötelezettségek, felelősségi kérdések

7.1. A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, követeléséért, bírságért, amelyet harmadik személy a Megrendelő tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
7.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért, elmaradt haszonért, amelyek a Web-boltban megjelenített termékekből származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
7.3. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között -vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

 

 

8. Ár

8.1. A termékek árát a Szolgáltató Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.
8.2. Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A Megrendelésnek a XX. ker. Szent Erzsébet tér 1. címen történő személyes átvétele esetén házhozszállítási díj nem merül fel. Külön csomagolási költség egyik esetben sem kerül felszámításra.
8.3. A Megrendelést a Szállító kézbesíti a Megrendelőnek. A Megrendelés és egyben a házhozszállítás díját a Megrendelő köteles közvetlenül a Szállítónak (futárnak) a kiszállításkor teljes egészében megfizetni. A termékek árát és a házhozszállítás díjszabását (és egyéb feltételeit) a Megrendelő honlapján folyamatosan közzéteszi. Amennyiben a Megrendelő a termékeken vagy a csomagoláson sérülést észlel, köteles a Szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

9. Rendelés, technikai lépések

9.1. A Web-bolton keresztül történő megrendelés csak regisztráció útján lehetséges, melyhez felhasználó név és jelszó megadása szükséges. A Megrendelés elektronikus úton történő létrejöttéhez szükséges technikai lépésekről a Weboldal „Vásárlás menete”menüpontjában részletesen tájékozódhat.
9.2. A Megrendelő a termékek Web-boltban történő megrendelését követően (vagyis a „megrendelés elküldése” ikonra történő kattintás után) 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött email visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól.
9.3. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
9.4. A Megrendelés feldolgozása munkanapokon 9 órától 18 óráig (a továbbiakban „Munkaidő”) történik (hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás). Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.
9.5. A Megrendelést a Szolgáltató 3 munkanapon belül kézbesíti a Megrendelőnek, amennyiben nem akadályozza ennek elvégzését erősen befolyásoló külső tényező.
9.5.1. a Megrendelő Munkaidőben 13 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak;
9.5.2. a Megrendelésben található minden termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szállítónál.
9.6.Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt termék bármelyike, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő termékek és a készleten nem található termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem. A készleten nem található termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek. Amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató email formájában visszaigazolást küldd, ami a Megrendelés módosításának minősül. Amennyiben Megrendelő a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelés készleten nem található termékek tekintetében email formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést. A Megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.
9.7.A Megrendelő jogosult a Megrendeléstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni.
9.8. Az előző pontban foglaltakon túl, a Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:
9.8.2.Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
9.8.3A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni.
9.8.4.A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli.

 

 

10. Felmondás, panaszkezelés, ÁSZF megszegése

10.1.Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő megrendelt termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal email útján bármikor felmondhatja és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Megrendelő köteles minden, a szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült kárt megtéríteni.
10.2.Amennyiben a Megrendelő a Szállító számára nem elérhető, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató saját mérlegelési körében úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az újra kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával nem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, email útján felmondani. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előző mondatokban írt felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.
10.3.Amennyiben a Megrendelő személyesen kívánja átvenni a Megrendelést, ezt a Megrendelő a Megrendelésben jelezheti. Ez esetben a Szolgáltató azt nem szállítja le a Megrendelőnek, hanem a Megrendelő a megrendelt termékeket a megrendelést követő 1 munkanapon belül azt átveheti a XX. ker. Szent Erzsébet tér 1-3. alatt, nyitvatartási időben. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik személyesen a fenti címen, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, és a Megrendelés automatikusan, azonnali hatállyal megszűnik az 5. munkanapon, és Szolgáltató nem köteles a megrendelt termékeket a Megrendelő részére fenntartani, és a Szolgáltató nem köteles erről a Megrendelőt külön értesíteni.
10.4.A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (email útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
10.5.A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
10.6. Panaszát a www.magyarkosar.hu weblapcímen megadott elérhetőségeken (e-mail cím, telefonszám) teheti meg, melyre a Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles írásos formában válaszolni.

 

 

11. Elállás joga

11. 1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetén a szerződés teljesítése megkezdődött,Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát   tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni(például postán, telefaxon vagy elektronikusúton küldött levél útján) az alábbi címre: Az Igazi Hazai Kft. 1204 Budapest, Nefelejcs u. 6. E-mail cím: info@magyarkosar.hu Tel:06-70-548-8800
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
11.2. Ha a Szolgáltató az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Illetve ezt tizenkét hónapon belül megtette, akkor az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai  

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási   költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,  legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

Útmutató az elállási/felmondási minta tájékoztató kitöltéséhez:

A terméket visszafuvarozzuk Öntől. A terméket saját  költségünkön magunk fuvarozzuk vissza. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a ha termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.  Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk  nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?   Ön a az Igazi Hazai Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvszabályai szerint.    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?   Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igényteljesítése lehetetlen vagy a vállalkozásszámára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat.   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségé tazonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás okot adott.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dologesetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatosság A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Az Igazi Hazai Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.

 

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a  termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 Milyen határidőben érvényesítheti Öntermék szavatossági igényét?   Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igényérvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:   –  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  –  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  –  a termék hibája jogszabály vagy kötelezőhatósági előírás alkalmazásából ered.   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,  egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

11. 2. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:

 

 1. Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 2. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
 3. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 4. Romlandó vagy minőségég rövid ideig megőrző termék esetében
 5. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

11. 3. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

11.5. Elállási jog gyakorlásának menete

11.5.1. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére.
11.5.2. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
11.5.3. A Szolgáltató termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

12. Vegyes Rendelkezések

12.1.A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
12.2.A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
12.3.Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
12.4.Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Az hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
12.5.Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF irányadó joga a mindenkor hatályos magyar jog (különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet). A megrendelő jogosult a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez fordulni. 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt.99.

 Levelezési cím:1253 Budapest, Pf.10

Telefon:488-2131 Fax:488-2186

e-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu


A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

 12.6.Ha a jelen ÁSZF és az adott megrendelés között bármilyen eltérés, ellentmondás lenne, minden esetben az adott Megrendelés rendelkezései irányadóak.